โรคติดต่อที่ต้องแจ้งความ ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2523 ถือเป็นโรคที่มีความรุนแรงและอันตราย สามารถติดต่อกันได้ง่าย รวมทั้งถ้าหากเกิดการติดต่ออาจทำให้เกิดการเสียชีวิตได้ ดังนั้นจึงควรแจ้งความต่อเจ้าพนักงานสาธารณสุขหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ ไว้เพื่อเป็นการระวังไว้ก่อน โดยโรคติดต่อที่ต้องแจ้งความนั้น ปัจจุบัน (ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559) มีทั้งหมด 23 โรค ดังนี้
http://pr.moph.go.th/userfiles/iprg/images/eb143am1gc32


1. อหิวาตกโรค
2. กาฬโรค
3. ไข้ทรพิษ
4. ไข้เหลือง
5. ไข้กาฬหลังแอ่น
6. คอตีบ
7. โรคบาดทะยักในทารกแรกเกิด
8. โปลิโอ
9. ไข้หวัดใหญ่
10. ไข้สมองอักเสบ
11. โรคพิษสุนัขบ้า
12. ไข้รากสาดใหญ่
13. วัณโรค
14. แอนแทร็กซ์
15. โรคทริคิโนซิส
16. โรคคุดทะราด เฉพาะในระยะติดต่อ
17. โรคอัมพาตกล้ามเนื้ออ่อนปวกเปียกอย่างเฉียบพลันในเด็ก
18. โรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง
19. โรคไข้ปวดข้อยุงลาย (ประกาศ ณ วันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2552)
20. ไข้เลือดออก (ประกาศ ณ วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2552)
21. โรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา (ประกาศ ณ วันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ 2557)
22. โรคเมอร์ส (MERS) (ประกาศ ณ วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ 2558)
23. โรคติดเชื้อไวรัสซิกา

รายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม http://health.kapook.com/view122006.html